1- از برف سفید تر از شب سیاه تر پنج حرف دارد حرف اولش م  است خوردنش حرام نوشیدنش حلال در قرآن ذکر شده مرد روزی سه بار و زن در طول عمر یک بار استفاده میکند آن چیست ؟

راهنمایی: حالا مرد و زن بیشتر یا کمتر هم انجام میدهند و موردی هم ندارد.

 

 2- برادر زن جاسم دایی زن قاسم میشه جاسم چکاره زن قاسم میشه؟برچسب ها : معما ، حکایت ، داستان ، ریاضی