یک اسکرین سیور  بی نظیر  و نایاب را برای دانلود میزارم 

 

 


 

یک اسکرین سیور  بی نظیر  و نایاب را برای دانلود میزارم 

 

 

این اسکرین سیور قطعه به قطعه موتور خودرو را نمایش میدهد که چگونه و در کجا نصب میشوند زیباترین قسمت آن عملکرد سیستم سوپاپها و میلنگ و بنزین و هوا است با نظم بسیار عالی کار میکند این اسکرین سیور موتور شانزده سوپاپ را به نمایش میگزارد.

 

                                             

 

 

 

       

دانلود کنید

حتماً نظر بدهید

یک اسکرین سیور توپ دیگه  مثل این در راه است 

 برچسب ها : نرم افزار ، نایابترین ، زیباترین ، سرگرمی