دکترعلی شریعتی

ای کاش مادران یکى مثل تو را دوباره میزایدند

 


یادی از دکتر علی شریعتی

وقتی عشق فرمان می دهد،
“محال” سر تسلیم فرود می آورد …

 


دکترعلی شریعتی

ای کاش مادران یکى مثل تو را دوباره میزایدند

 


یادی از دکتر علی شریعتی

وقتی عشق فرمان می دهد،
“محال” سر تسلیم فرود می آورد …

 

نمی نویسم , چون می دانم هیچ گاه نوشته هایم را نمی خوانی! 
حرف نمی زنم , چون می دانم هیچ گاه حرف هایم را نمی فهمی! 
نگاهت نمی کنم , چون تو اصلاً نگاهم را نمی بینی! 
صدایت نمی زنم , زیرا اشک های من برای تو بی فایده است! 
فقط می خندم ...... چون تو در هر صورت می گویی من 
دیوانه ام...


خدایا!
به هر که دوست می داری بیاموز که:
عشق از زندگی کردن بهتر است،
وبه هر که دوست تر می داری بچشان که:
دوست داشتن از عشق برتر است.

 

 


وقتی که بچه بودم هر شب دعا میکردم که خدا یک دوچرخه به من بدهد. بعد فهمیدم که اینطوری فایده ندارد. پس یک دوچرخه دزدیدم و دعا کردم که خدا مرا ببخشد. هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند و وضع شان آن است! نمی دانم ، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن ( دکتر شریعتی )

خوشبختی ما در سه جمله است
تجربه از دیروز ،استفاده از امروز ، امید به فردا
ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه میکنیم
حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردادرود به روان پاکش که عاشقانه زندگی کرد وعشق ورزیدن وعاشقانه زندگی کردن را به ما اموخت…

روحش شاد یادش گرامی بادبرچسب ها : دکتر علی شریعتی ، آموزشی ، زیباترین ، علمی