هر کسی دارایی هایش را میشمرد و به آن می بالید ، به صندوقچه دلم نگاه کردم سرمایه هایم را شمارش کردم و دیدم اگر از همه داشته هایم که به آن می بالیدم ، تو را جدا کنم  هیچ ندارم و وقتی به همه کمبودهایم که از آن می نالیدم تو را اضافه  کردم ، دیدم هیچ چیز کم ندارم.

پس خدایا من سرمایه دار ثروتمندی هستم چون تو سرمایهام هستی.

وَمَن یَتَوَکِّل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ

وکسی که بر خداوند توکل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد. برچسب ها : مذهبی ، ادبی