قال الصادق (ع) : هر کس ظلم و ستمی را مرتکب شود ، سزای آن عمل یا به خودش می رسد یا به مالش و یا به فرزندانش

 

 

 

 

 

 

 

 از مکافات عمل غافل مشو     

گندم از گندم بورید ، جو ز جو

آن قدر  گرم است بازار مکافات عمل

دیده گر بینا بود ، هر روز ، روز محشر است 


 

 برچسب ها : ایرانی سلام ، عشقی ، مذهبی ، دلنوشته ها