نمی دونم تا حالا چند بار بهت قولهای" قشنگ " دادم و اون رو شکستم اما تو کسی هستی که در پیمانش " وفادارترینه "

 

 

تازه وقتی بهت قول می دم خیلی هاشو نمی تونم انجام بدم ، اما تو کسی هستی که در وفا کردن به عهدش نیرومنده و" نیرومندترینه "

 

 

من اگر قدرتی دستم بیاید چه کارها که نمی کنم اما تو با همه قدرتی که داری بزرگ و " بزرگوارترینه "

 

خیلی ها وقتی بزرگ و والا مقام می شن زیر دستی ها  رو یادشون می ره اما تو با این که همیشه اون با لا بالا هایی بازم به بنده هات نزدیکی

 

 

من وقتی به کسی نزدیک می شم گاهی اصلا اونو نمی بینم

 

اما تو با تمامی نزدیکیت باز هم با لطف و با دقتی

 

 

من وقتی به چیزی دقت می کنم چیز های بد طرف رو هم می بینم و ازش شاید بدم بیاید

 

اما تو با این که به اعمال افراد دقیقی  بزرگوار و بخشندهای

 

 

تو کسی هستی که در عین بزر گواری با عزتی

 

تو کسی هستی که در نهایت عزت با عظمت هم هستی

 

تو کسی هستی که عظمتش بر جسته و با شکوهش کرده

 

تو کسی هستی که همین بر جستگی قابل ستایشت کرده

 

 

خدایازبون من در توصیف  تو چقدر لال و گنگه

 

تو از همه این حرف هایی که گفتم بزرگتری

 

ای یگانه ترین من

 

من را از آتش بی تو بودن نجاتم بده


 

 

 

 برچسب ها : ادبی ، آموزشی ، مذهبی ، ایرانی سلام