گاهی لازم است بدانیم

لازم است گاهی از خانه بیرون بیایی و خوب فکر کنی ببینی باز هم می خواهی به آن خانه برگردی  یا  نه ؟

 

 

لازم است گاهی از خانه بیرون بیایی و خوب فکر کنی ببینی آیا کسانی که داخل هستند از اینکه تو  دوباره به خانه بیایی خوشحال خواهند شد   یا  نه ؟ 

 

 

لازم است گاهی درختی ، گلی را آب بدهی ، حیوانی را نوازش کنی ، غذا بدهی ببینی هنوز از طبیعت چیزی در وجودت هست  یا  نه ؟

 

لازم است گاهی پای کامپیوترت نباشی ، گوگل و ایمیل را بی خیال شوی ، با خانواده ات دور هم بنشینید ، یا گوش به درد دل رفیقت بدهی و ببینی زندگی فقط همین آهن پارۀ برقی است  یا  نه ؟

 

لازم است گاهی بخشی از حقوقت را بدهی به یک انسان محتاج تا ببینی در تقسیم عشق در نهایت برنده ای  یا  بازنده ؟

 

لازم است گاهی عیسی باشی ، ایوب باشی ، انسان باشی . ببینی میشود  یا  نه ؟

 

و بالاخره لاز است گاهی از خود بیرون آمده و از فاصله ای دورتر به خودت بنگری و از خود بپرسی که سالها سپری شد تا آن شوم که اکنون هستم آیا ارزشش را داشت ؟

/ 0 نظر / 14 بازدید