برای زنگی بهتر باید !!

برای زنده ماندن به مهربانی، همکاری، اعتماد و احترام بیکدیگر نیاز داریم

 

باید حرف بزنیم تا کلمه ای باقی نماند

 

باید توضیح دهیم تا همه چیز درک شود

 

باید درستکار باشیم که چیزی مخفی نماند

 

باید گوش کنیم، تا همه چیز گفته شود

 

باید بپرسیم، تا علت را بدانیم

 

باید منصف باشیم، تا نیازها همه براورده شود

 

اگر رابطه ای نباشد، تعهدی نمی ماند

 

و اگر تعهدی نباشد، دوستی نمی ماند

 

 

باید بیشتر دل بسوزانیم تا دیگران را بفهیم

 

باید بیشتر دوست بداریم، تا بیشتر دوستمان بدارند

 

در مواجهه با دیگران باید درستکار و منصف باشیم

 

باید روش زندگی مان، بر اخلاقیات استوار باشد

  

باید بیش از خیالاتمان ببینیم

 

باید بیشتر بدهیم و کم تر بگیریم

 

باید بیشتر سهیم شویم و کم تر تملک کنیم

 

باید اهمیت خانواده را به عنوان تکیه گاه اصلی ثبات درک کنیم

/ 1 نظر / 10 بازدید