ارزش لحظه ها را بدانید

ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است. 


ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است.  


ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس. ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند. 
ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است. 


ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است. ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرس که در مسابقات المپیک،
مدال نقره برده است. 
زمان برای هیچکس صبر نمیکند.


قدر هر لحظه خود را بدانید.


قدر آن را بیشتر خواهید دانست، اگر بتوانید آن را با دیگران نیز تقسیم کنید. برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن را از دست بده. 


این نوشته را به دوستان خود یا هر کسی که برایش آرزوی خوشبختی دارید، ارسال کنید. صلح، عشق و کامیابی ارزانی همگان باد.

/ 0 نظر / 44 بازدید