عشق واقعی

عشق حاصل خیره شدن دونفر بهم نیست، عشق حاصل همسویی نگاه دو نفر است.

با هم بایستید لیک نه چندان نزدیک به هم ، چرا که ستون های معبد جداگانه می ایستند و سرو وبلوط در سایه هم نمی بالند.
عشق به همه ما قدرت اجرای معجزه میدهد،فقط باید بخواهیم.
به هم رسیدن یعنی آغاز با هم ماندن یعنی خوشبختی.

وقتی چیزی جز عشق برایتان نمانده تازه در می یابید که اکنون همه چیز دارید.
دوزخ یعنی دیگر عاشق نبودن

اگر می خواهیم پیام عاشقانه مان دریافت شود باید مدام آن را بگوییم. همانگونه که اگر می خواهیم چراغی را روشن نگهداریم ، باید مدام در آن نفت بریزیم.

قلب شما خزانه بیکران عشق است آنرا با زندگی بیامیزید و از خود عشق و محبت بپراکنید،آنگاه خواهید دید که آن قدر عشق بسوی شما جریان خواهد یافت که در جذب همه آن دچار مشکل می شوید.. هر جا که عشق است آنجا زندگی جوشش دارد.
عشق شاه کلیدی است که بر تو تمامی درهای شادی و خوشبختی را می گشاید.
عشق به هیچ رو بر دل حکم نمی راند، فقط همدست او می شود.
عشق هرگز به باد نمی رود،اگر متقابلا داده نشود، باز خواهد گشت و قلب سرچشمه خود را پاک و لطیف خواهد کرد.
آسمان هر شب به یاد خورشید ، تسبیح ستارگان بی شمارش را می گرداند.
عشق رازی است بیکران ، زیرا جز عشق چیزی ندارد تا با آن عشق را وصف کند.

بهترین و زیباترین چیزها در دنیا آنهایی که قابل دیدن یا شنیدن باشند نیستند ،آنهایی هستند که باید با دل آنها را احساس کرد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
zhemmati

من از شما متشکرم.وبسایت خوبی دارید. لطف میکنید اگه به وبسایت من هم سربزنید...