با طناب پوسیده ی شیطان به چاه نروید

با طناب پوسیده ی شیطان به چاه نروید

در میان بنی اسرائیل عابدی به نام برصیصا بود که زمانی طولانی عبادت کرده و به آن حد از مقام تقرب رسیده بود که بیمارانروانی را نزد او می آوردند و با دعای او سلامت روانی آنان را باز می یافتند.


 روزی زن جوانی از یک خانواده ی با شخصیت را  توسط برادرانش نزد عابد آوردند و بنا شد مدتی بماند تا شفا یابد.

شیطان در اینجا به وسوسه گری مشغول شد و آنقدر صحنه را در نظر او زینت داد تا آن عابد مرتکب عمل منافی عفت شد.

چیزی نگذشت که معلوم شد آن زن باردار شده ، و چون ارتکاب یک گناه همیشه سرچشمه های انجام گناهان بزرگتر است ، زن را به قتل رسانید و او را در گوشه ای از بیابان دفن کرد.

برادرانش ، از این ماجرا با خبر شدند که مرد عابد دست به چنین جنایت هولناکی زده است.

این خبر در تمام شهر پیچید و به گوش امیر رسید.

او با گروهی از مردم حرکت کرد تا از ماجرا باخبر شود.

هنگامی که جنایت عابد مسلم شد ، او را از عبادتگاهش فرو کشیدند.

پس از اقرار عابد به گناه، امیر دستور داد او را به دار بیاویزند.

هنگامی که بر بالای چوبه ی دار قرار گرفت ، شیطان در نظرش مجسم شد و گفت :

 من بودم که تو را به این روز افکندم واین بلاها را به سرت آوردم و اگر آنچه را می گویم ، اطاعت کنی، تو را نجات خواهم داد.

عابد گفت : چه کار کنم؟

شیطان گفت: تنها یک سجده برای من کافی است تا نجاتت بدهم

عابد گفت : در این حالتی که می بینی ، توانایی ندارم

شیطان گفت: اشاره ای کافی است. 

عابد با گوشه ی چشم یا با دست خود اشاره ای کرد و به شیطان سجده کرد و در دم جان داد و در کفر محض از دنیا رفت.

آری ، چنین است سرانجام وسوسه های شیاطین و منافقانی که در خط آنها هستند.

 پیشین ، ص 537 و 544 

 

 

       برای تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات  


/ 56 نظر / 51 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر

سلام با نام عشق به میهن لینکم کنید شما هم لینک شدید

نجلا

سلام،عالي و تكان دهنده بود...احسنت[گل][گل]

سیران

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم[گل] سلام دوست عزیز ممنون از مطالب خوب و مفیدت [قلب] در پناه حق ..... مارو هم دعا کنید که از شر شیطان در امان باشیم[پلک]

قطعه اصحاب شهدا

سلام. پيدا كردن هر چيز در اين دوران بستگي به خود و خدايش دارد؟ ما بايد به بيانگراني و خود باوري برسيم. بر خود بينديش كه چه بودي... بيكباره چه شدي... من صدا را مي شنوم... اوست كه مرا مي خواند... بله بهشت حقيقتي است باوركردني... من من كم كم به آن ايمان حقيقي پي مي برم شايد مرا در بند گيرد شايد هم رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي. پس سلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام... زندگـــــــــــــــــــــــــي؟ ***************** سلام. به ما هم سر بزن[چشمک] به روزم[بدرود]

بنت الهدی

غم دل با که بگویم که کسی محرم نیست کسی آگاه ز درد من و از مرهم نیست صبر را تجربه بسیار نمودیم ولی صحبت از دیر زمانیست و از این دم نیست گویی از دور فلک جام غمی قسمت ماست شکر باید که چنین تحفه چومن را کم نیست دل بیچاره ما را به نگاهی ننواخت آخر این عاشق بیچاره مگر آدم نیست بسته پیمان که به غم جان مرا بستاند عهد کس در دو جهان همچو تویی محکم نیست ای خوش آنکس که شبش را به امیدت سحر است وای بر من که در این میکده ام همدم نیست زین همه داد و فغان خسته ام ای پاک سرشت دادخواهم زچه کس داد رس دادم نیست یکسره عشق تو امداد دل "عاشق" بود آه می میرم و از عشق تو امدادم نیست

همسنگر بسیجی

سلام پناه برخدا خدایا آنی مارا به خود وامگذار تنم لرزید پناه برخدا یا 14 معصوم

مدیون شهدا

هفتاد سال عبادت یه شب به باد میره.... خدایا عاقبت مارا به خیر کن التماس دعای فرج

فدایی آقا

بسم الله الرحمن الرحیم .. ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ \لبیک یا خامنه ای نراقی 313 ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ نراقی 313ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞

فدایی آقا

سلام ایرانی عزیز و بزرگوار ...بقیه کامنت نمی یاد ببخشید ......فقط اولش میاد ...نمی دانم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خلاصه خیلی دوستان دارم و ببخشید دیر به دیر سر میزنم ....[گل]