سخن بزرگان

* کشتی در ساحل امن تر است، ولی برای این منظور ساخته نشده است"حرکت کن"
* سه چیز نشانه نادانی است: 1- عوض کردن دوستان 2- ترک دوستی بی دلیل 3- تجسس از آنچه سودی ندارد 
* بهنگام خشم بردبار،درموقع ترس شکیبا و در راه کسب آهسته باش
* هرکس بتواند چهار صفت را ازخود دور کند، سزاوار است که ناملایمی نبیند. شتابزدگی،لجاجت، خودپسندی،تنبلی
* خوش خویی در سه چیز است: دوری ازگناهان،کسب حلال و آسان گرفتن بر خانواده

/ 0 نظر / 18 بازدید