# شعر

جملات کوتاه و زیبا

     اـــــــی کـــاش ســــــــــراب بــودم تـا اگــــر رهـــــــــگذری بـســـــویـم مـی آمـد هســـــــتـی ام را یــک نیــســـــتی بـا شـــــکوه مـی دیـــد.    در ســــــــقـوط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید