عطش حسرت

من به چشمان پر از مهر تو عادت دارم 
به تو و طرز نگاه تو ارادت دارم
عطش حسرت دیدار تو را پایان نیست
اشتیاقیست که هر لحظه و ساعت دارم


/ 1 نظر / 11 بازدید
گلهای کاغذی

من هم به چشمان سیاه او عادت دارم به بینی و لبهای کوچک او عادت دارم اما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل دوست عزیز